Vlasta Sagadin – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

Vlasta Sagadin, site prejemnica Velike plakete MO Kranj za leto 2013, dosage za dolgoletno angažiranje na družbenem in politi?nem podro?ju ter prizadevanje za demokratizacijo družbe.

Kategorije: Dokumentarni prispevki, Predstavitveni filmi

Objavljeno: