Vlasta Sagadin – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Vlasta Sagadin, site prejemnica Velike plakete MO Kranj za leto 2013, dosage za dolgoletno angažiranje na družbenem in politi?nem podro?ju ter prizadevanje za demokratizacijo družbe.