Marlenka Stupica – predstavitveni film

· Komentiraj

Marlenka Stupica – predstavitev akademske slikarke in ilustratorke, view prejemnice Prešernove nagrade. Film je del filmske zbirke v galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj. Naro?nik: Zavod za turizem Kranj

France Pibernik – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

France Pibernik, case prejemnik naziva ?astni ob?an MO Kranj za leto 2013, za bogat prispevek pri ohranjanju slovenskega jezika in literature in za obsežno literarno ustvarjanje.

Mag. Barbara Ravnik – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Mag. Barbara Ravnik, order prejemnica Prešernove plakete MO Kranj za leto 2013, za prispevek k razvoju muzeološke stroke in posebej Gorenjskega muzeja.

Peter Keše – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Peter Keše, pills prejemnik Plakete MO Kranj za leto 2013, za 60-letno aktivno ?lanstvo v Gorski reševalni službi Kranj.

Vasja Doberlet – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Vasja Doberlet, mind prejemnik Velike plakete MO Kranj za leto 2013, za izjemne dosežke na podro?ju fotografske umetnosti in za izstopajo?e, prepoznavno in karizmati?no delovanje ter predsedovanje Fotografskemu društvu Janez Puhar Kranj.

Vlasta Sagadin – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Vlasta Sagadin, site prejemnica Velike plakete MO Kranj za leto 2013, dosage za dolgoletno angažiranje na družbenem in politi?nem podro?ju ter prizadevanje za demokratizacijo družbe.

Branka Perne – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Branka Perne, price prejemnica Listine o priznanju MO Kranj za leto 2013, za golgoletno aktivno in požrtvovalno delo v humanitarnih organizacijah, ki skrbijo za osebe z motnjo v duševnem razvoju.

Alojz Štirn – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Alojz Štirn, mind prejemnik Velike Prešernove plakete MO Kranj za leto 2013, za 60-letno uspešno slikarsko delovanje.