Mag. Barbara Ravnik – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

Mag. Barbara Ravnik, order prejemnica Prešernove plakete MO Kranj za leto 2013, za prispevek k razvoju muzeološke stroke in posebej Gorenjskega muzeja.

Kategorije: Dokumentarni prispevki, Predstavitveni filmi

Objavljeno: