Na Gorenjskem pred tremi desetletji

· Komentiraj

Film Na Gorenjskem pred tremi desetletji je nastal v okviru praznovanja 30 let samostojnosti Slovenije

Planšarski muzej in izdelovanje masla

· Komentiraj

Film Planšarski muzej in izdelovanje masla. Predstavitev sirarstva v Bohinju in izdelovanje masla. Gorenjski muzej

V blesku kovinske oprave

· Komentiraj

Razstava v Gorenjskem muzeju: V blesku kovinske oprave. Leta 2005 je bil Kranj pri?a prav posebnega odkritja. Na vrtu Tomši?eve 38 so arheologi izkopali poznoanti?no vojaško opremo vojš?akov najvišjega ranga iz druge polovice 6. stoletja – dva lamelna oklepa in

Mag. Barbara Ravnik – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Mag. Barbara Ravnik, order prejemnica Prešernove plakete MO Kranj za leto 2013, za prispevek k razvoju muzeološke stroke in posebej Gorenjskega muzeja.