V blesku kovinske oprave

Razstava v Gorenjskem muzeju: V blesku kovinske oprave.
Leta 2005 je bil Kranj pri?a prav posebnega odkritja. Na vrtu Tomši?eve 38 so arheologi izkopali poznoanti?no vojaško opremo vojš?akov najvišjega ranga iz druge polovice 6. stoletja – dva lamelna oklepa in kopjasto orožje, health ango. Gre za statusne simbole tedanje družbene oz. vojaške elite – ango frankovsko-alamanske, lamelna oklepa pa bizantinske elite ter elite ljudstev pod njihovim vplivom in oblastjo. Ango je eden redkih materialnih dokazov prisotnosti Frankov in njihovih zaveznikov v sredini 6. stoletja na ozemlju Slovenije in v njegovem zahodnem sosedstvu. Lamelna oklepa pa izpri?ujeta mo?an vpliv bizantinskega sveta in mo?ne vezi z bizantinskim cesarstvom, h kateremu je ozemlje osrednje Slovenije kot obrobje sodilo ve?ino druge polovice 6. stoletja. Vse tri najdbe potrjujejo izjemno strateško vlogo Karnija, predhodnika Kranja, v poznoanti?ni dobi.

Lamelna oklepa pa nista izstopajo?a najdba le zaradi svojega nekdanjega simbolnega pomena, temve? tudi zaradi svoje enkratnosti v evropskem ali celo svetovnem merilu. Sta dva izmed vsega skupaj sedmih skoraj v celoti ohranjenih lamelnih oklepov iz 6. in 7. stoletja, odkritih na širnem obmo?ju med Kavkazom na vzhodu in Španijo na zahodu. Malokateri med njimi pa nudi toliko zanesljivih podatkov za rekonstrukcijo zgradbe in nekdanjega videza kot prav oklepa iz Kranja.

Kategorije: Dokumentarni prispevki, Predstavitveni filmi

Objavljeno: