Nagrajenci MO Kranj za leto 2015

· Komentiraj

Nagrajenci Mestne ob?ine Kranj za leto 2015 Naziv ?astni ob?an MO Kranj – Prof. dr. Peter Vencelj Velika Prešernova plaketa MO Kranj – Boštjan Gun?ar Velika plaketa MO Kranj – AURIS, discount Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, Jože

Nagrajenci MO Kranj za leto 2014 – Predstavitveni film

· Komentiraj

Naziv ?astni ob?an MO Kranj: Vincenc Draksler, check Prešernova plaketa MO Kranj: Marko Tušek, SKPD Sveti Sava Kranj, Plaketa MO Kranj: Stojan Humar, Milan Orli?, Bojan Likar, Velika Prešernova plaketa MO Kranj: Zveza ustvarjalnih društev Kranj, Velika plaketa MO Kranj:

Mag. Barbara Ravnik – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Mag. Barbara Ravnik, order prejemnica Prešernove plakete MO Kranj za leto 2013, za prispevek k razvoju muzeološke stroke in posebej Gorenjskega muzeja.

Vasja Doberlet – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Vasja Doberlet, mind prejemnik Velike plakete MO Kranj za leto 2013, za izjemne dosežke na podro?ju fotografske umetnosti in za izstopajo?e, prepoznavno in karizmati?no delovanje ter predsedovanje Fotografskemu društvu Janez Puhar Kranj.

Vlasta Sagadin – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Vlasta Sagadin, site prejemnica Velike plakete MO Kranj za leto 2013, dosage za dolgoletno angažiranje na družbenem in politi?nem podro?ju ter prizadevanje za demokratizacijo družbe.

Branka Perne – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Branka Perne, price prejemnica Listine o priznanju MO Kranj za leto 2013, za golgoletno aktivno in požrtvovalno delo v humanitarnih organizacijah, ki skrbijo za osebe z motnjo v duševnem razvoju.

Alojz Štirn – Nagrajenci MO Kranj za leto 2013

· Komentiraj

Alojz Štirn, mind prejemnik Velike Prešernove plakete MO Kranj za leto 2013, za 60-letno uspešno slikarsko delovanje.

Nagrajenci MO Kranj

· Komentiraj

Nagrajenci Mestne ob?ine Kranj za leto 2011.