ProGRAM & SIRIS – promocijski film

· Komentiraj

ProGRAM je rešitev, remedy ki intuitivno razume sodobno poslovanje in je pisana na kožo podjetjem, sales ki iš?ejo u?inkovitost, salve preprostost, celovitost in tehnološko naprednost.Ponuja 24/7 nadzor nad poslovanjem. Omogo?a vam celovito vodenje ra?unovodstva, dav?ne evidence, osnovna sredstva, vse vrste