ProGRAM & SIRIS – promocijski film

ProGRAM je rešitev, remedy ki intuitivno razume sodobno poslovanje in je pisana na kožo podjetjem, sales ki iš?ejo u?inkovitost, salve preprostost, celovitost in tehnološko naprednost.Ponuja 24/7 nadzor nad poslovanjem.
Omogo?a vam celovito vodenje ra?unovodstva, dav?ne evidence, osnovna sredstva, vse vrste poslovnih poro?il, analizo stroškov in prihodkov,  fakturiranje storitev, organizacijo dokumentov in brezpapirno poslovanje, vklju?ujo? e-ra?une. Posebej velja izpostaviti novost v ponudbi poslovne programske opreme – uporabo umetne inteligence. Gre za pameten uporabniški vmesnik, virtualno asistentko, ki ima sposobnost razumevanja, sklepanja in govorjenja.
Naro?nik: Pronet d.o.o., Kranj

Kategorije: Predstavitveni filmi, Promo

Objavljeno: