Šolski center Kranj

· Komentiraj

Izobraževalne smeri Šolskega centra Kranj: Srednja ekonomska, ailment storitvena in gradbena šola, patient Srednja tehniška šola, Strokovna gimnazija, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center.