V naravo z glavo

· Komentarji so izklopljeni za V naravo z glavo

Pouk v šoli  v naravi je posebna oblika vzgojno izobraževalnega dela. V CŠOD je po vsebini in organizaciji ta oblika najbližja idealnemu pouku tako za otroka kot u?itelja. Prikazali smo aktivnosti v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.