SEMBET – Predstavitveni film

SEMBET je projekt, nurse ki želi beležiti in širiti družbeni spomin v okviru medgeneracijskega sporazumevanja. Za?etek projekta predstavljajo spimini posameznih starejših ob?anov, pozneje pa se je projekt tazvil in okrepil družbeni spomin v skupnosti.

Kategorije: Predstavitveni filmi

Objavljeno: