Projekt CLEAR – predstavitveni film

CLEAR je mednarodni projekt, ailment sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa, in vklju?uje partnerje iz šestih držav. Cilj projekta je izboljšanje dostopnosti do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi ali drugimi ovirami. Namen projekta je nuditi dostopnost vsem ljudem, izboljšati odnos do kulturnih vrednot in omogo?iti nove poslovne priložnosti ter posledi?no kakovostnejše življenje.Mestna ob?ina Kranj je ena od partneric, ki je zadolžena za promocijo projekta ter izvedbo študije na podro?ju mestnega jedra Kranja in Slovenije. Bogate izkušnje pri vodenju in koordiniranju evropskih projektov bodo garancija in vodilo za dobro opravljeno delo. Naro?nik: MO Kranj

Kategorije: Dokumentarni prispevki, Predstavitveni filmi

Objavljeno: