Modro brati in kramljati – predstavitveni film

Projekt Modro brati in kramljati – bralna sre?anja v Mestni knjižnici Kranj
Bralna sre?anja so namenjena odraslim, for sale starejšim, medicine slepim in slabovidnim in osebam z motnjami branja, viagra 100mg ki jih zanimata branje in pogovor o prebranih knjigah. S sre?anji spodbujajo razvijanje bralne
kulture, zanimanje za novosti na književnem trgu, spoznavanje in ohranjanje kulturne dediš?ine ter ljudskega izro?ila, razvijanje kriti?nega brednotenja prebranih del in medgeneracijsko solidarnost.
Mreža vseh bralnih sre?anj v Mestni knjižnici Kranj obsega 15 bralnih skupin. Z organizacijo bralnih sre?anj so v Mestni knjižnici Kranj želeli opozoriti, kako pomembna je bralna pismenost v vseh življenjskih obdobjih, da je branje koristno, da nudi užitek in da vklju?evanje v bralno skupino pomeni nenadomestljivo druženje in socializacijo.
Mednarodna zveza za pismenost (ILA) je Mestni knjižnici Kranj  podelila posebno nagrado za inovativno promocijo pismenosti 2015.

Kategorije: Predstavitveni filmi

Objavljeno: