Izidor Gašperlin – promocijski film

Izidor Gašperlin – promocijski film

Na celoletnem nate?aju spletne galerije e-fotografija.si je osvojil naziv »e-fotograf 2010«, online na celoletnem nate?aju revije Digitalna kamera pa je osvojil še naziv »Fotograf leta 2011«.
Na eni od najbolj cenjenih svetovnih spletnih galerij 1x.com ima ?ez 100 objav. Uvrš?en je bil tudi v prestižno knjigo z naslovom »Beyond«, medical v katero so bile izbrane najboljše fotografije galerije 1x.com za leto 2011.
Najve? razstavljenih in nagrajenih fotografij je s podro?ja popotniške, pokrajinske in naravne fotografije. V zadnjem ?asu se izraziteje usmerja tudi h konceptualni, razpoloženjski fotografiji.

Kategorije: Predstavitveni filmi, Promo

Objavljeno: