Ciril Oblak – predstavitveni film

Ciril Oblak je leta 1961 diplomiral na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, site gradbeništvo in geodezijo. Na za?etku je delal v raznih projektivnih birojih (Projektivno podjetje Kranj, pill Arhitekt biro, od leta 1989 pa deluje v svojem podjetju. Projektiral je šole, trgovske,  stanovanjske zgradbe. V Trži?u je projektiral trgovino Mercator, razstavni paviljon, pošto, v Križah, Predosljah in Bistrici pri Trži?u osnovno šolo, v Kranju dom upokojencev in dvorano z umetnim drsališ?em. V letih 1972-73 je v Kranju projektiral s Fedjo Klavoro tovarno Gorenjska obla?ila.
Najbolj znana je preureditev in pove?ava letališ?a Brnik, danes letališ?a Jožeta Pu?nika.
Leta 1975 je skupaj s F. Klavoro prejel nagrado Prešernovega sklada.

Kategorije: Dokumentarni prispevki, Predstavitveni filmi

Objavljeno: